ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าทรงมีวัตถุประสงค์และแผนงานสำหรับชีวิตของเราแต่ละคน สิ่งที่เราสามารถทำได้คือการหาวัตถุประสงค์นั้นและใช้ชีวิตตามนั้น เราสามารถไว้วางใจวัตถุประสงค์ของพระองค์ที่มีต่อเรา เพราะมาจากปัญญาและความรักของพระองค์ ตราบเท่าที่เราแสวงพระประสงค์ของพระองค์ เราจะไม่ทำอะไรที่ทำลายจุดประสงค์ที่ทรงมีสำหรับเราได้ บางครั้งเราก็อาจหลงทางจากทางที่สมบูรณ์แบบที่พระองค์ต้องการให้เราเดิน แต่เราไม่เคยหลุดออกจากเส้นทางหลักโดยสิ้นเชิง ตราบใดที่เราไม่ได้ละทิ้งพระองค์ และจำไว้ด้วยว่าพระองค์จะไม่ทอดทิ้งเราพระองค์จะใช้เราเพื่อวัตถุประสงค์ของพระองค์

Thoughts on Today's Verse...

God has a purpose and plan for each of our lives. The greatest thing we can do is to find that purpose and live it out. We can trust his purpose for us because it is based on his wisdom and love. As long as we seek his will, we're not going to do anything that can ultimately mess up his purpose for us. Yes, we may at times stray from the perfect channel he wants us to travel, but we never get totally out of the main channel. As long as we do not abandon him, and remember he will never forsake us, he will use us for his purposes.

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้า ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์มองเห็นสิ่งที่วันนี้ ชีวิตของข้าพระองค์ว่ามีจุดประสงค์อะไรที่จะเติมเต็มในแผนงานของพระองค์ ขอบพระคุณสำหรับความรัก และคำสัญญาที่จะเดินเคียงข้างข้าพระองค์ในทุกขั้นตอนของชีวิตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์มีชีวิตอยู่โดยไว้วางใจว่าพระองค์จะไม่ทอดทิ้งข้าพระองค์ และข้าพระองค์มุ่งมั่นที่จะไม่ละทิ้งพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

My Prayer...

O Sovereign God, help me discern today what my life is intended to fulfill in your plan. Thank you for loving me and promising to walk beside me every step of my life. I live trusting that you will never forsake me and committed to never forsaking you. In the name of your faithful Son, Jesus, I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เพลงสดุดี 138:8

ความคิดเห็น