ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าทรงมีวัตถุประสงค์และแผนงานสำหรับชีวิตของเราแต่ละคน สิ่งที่เราสามารถทำได้คือการหาวัตถุประสงค์นั้นและใช้ชีวิตตามนั้น เราสามารถไว้วางใจวัตถุประสงค์ของพระองค์ที่มีต่อเรา เพราะมาจากปัญญาและความรักของพระองค์ ตราบเท่าที่เราแสวงพระประสงค์ของพระองค์ เราจะไม่ทำอะไรที่ทำลายจุดประสงค์ที่ทรงมีสำหรับเราได้ บางครั้งเราก็อาจหลงทางจากทางที่สมบูรณ์แบบที่พระองค์ต้องการให้เราเดิน แต่เราไม่เคยหลุดออกจากเส้นทางหลักโดยสิ้นเชิง ตราบใดที่เราไม่ได้ละทิ้งพระองค์ และจำไว้ด้วยว่าพระองค์จะไม่ทอดทิ้งเราพระองค์จะใช้เราเพื่อวัตถุประสงค์ของพระองค์

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้า ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์มองเห็นสิ่งที่วันนี้ ชีวิตของข้าพระองค์ว่ามีจุดประสงค์อะไรที่จะเติมเต็มในแผนงานของพระองค์ ขอบพระคุณสำหรับความรัก และคำสัญญาที่จะเดินเคียงข้างข้าพระองค์ในทุกขั้นตอนของชีวิตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์มีชีวิตอยู่โดยไว้วางใจว่าพระองค์จะไม่ทอดทิ้งข้าพระองค์ และข้าพระองค์มุ่งมั่นที่จะไม่ละทิ้งพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น