ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"คุณทำงานอะไร" เป็นความถามที่นิยมถามกันในหลายๆ วัฒนธรรม เราแบ่งกันออกเป็นหลายๆ กลุ่มตามงานที่เราทำ แต่พระเจ้าแบ่งเราโดยพระคุณของพระองค์ ดังนั้น งานที่พระเจ้าให้เราทำ หรือจะพูดว่า วิถีทางที่่พระองค์อยากให้เรา "ใช้ชีวิต" ก็ได้ นั่นคือ วางใจในองค์พระเยซูด้วยสิ้นสุดจิตสิ้นสุดใจ นี่เป็นสิ่งแรกที่เราทุกคนต้องรู้ในชีวิตของเรา

คำอธิษฐาน

องค์เจ้าชีวิต พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ครองฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก ข้าพระองค์เขื่อ แต่ขอพระองค์ช่วยในส่วนที่ข้าพระองค์ยังขาดความเชื่อ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น