ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

โมเสสได้เรียนรู้ในสิ่งเดียวกันกับที่เราส่วนใหญ่ได้เรียนรู้ คือคนไม่ได้ให้ความสนใจมากหรอกครับว่าจะพูดอะไรถึงแม้ว่าคนควรจะได้รู้จักความจริง ส่วนมากเราหลายๆ คนไม่สามารถพูดได้ดีนัก แต่เมื่อเราถวายตัวเองเให้กับพระเจ้า พระองค์ทำงานผ่านทางเราและใช้เราในทางที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง "คุณตาโมเสสที่พูดไม่เก่ง" เป็นพยานที่ดีว่าพระเจ้าสามารถใช้คนเลี้ยงแกะที่พูดไม่เก่ง และทำให้เขาเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสมัยของเขาได้ คุณไม่คิดหรือครับว่าเราควรถามพระเจ้าว่าพระองค์ต้องการจะทำอย่างไรกับเราและเราก็ลงมือทำ

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เป็นที่รัก ขอทรงโปรดใช้ข้าพระองค์ในงานรับใช้ของพระองค์ ข้าพระองค์รู้ว่าพระพร ความสามารถ และประสบการณ์ในชีวิตของข้าพระอง์นั้นมาจากพระองค์ ความสามารถต่างๆ ที่ให้กับข้าพระองค์นั้นเพื่อที่ข้าพระองค์จะนำคำสรรเสริญมาหาพระองค์ ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ได้ใช้ความสามรถเพื่อพระสิริจะมีแด่พระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น