ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"แสวงหา" นี่เป็นคำที่ข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ตั้งใจจะบอก คำนี้เป็นคำตรงๆ ที่อธิบายถึงการไล่ตามบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ได้มาเป็นของตน แผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมในแผ่นดินของพระเจ้า ไม่ใช่แค่ความปรารถนา ความหวัง หรือความฝันของเรา แต่เป็นความมุ่งมั่นของเรา เราต้องไล่ตามมัน นี่จะเป็นสิ่งที่เราต้องใช้ความพยายามมากจนกว่าเราจะได้สิ่งนั้นมาเป็นของเรา หรือจะให้ดีกว่านั้นคือ ให้สิ่งนั้นเป็นบ้านของเรา

คำอธิษฐาน

ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์ด้วยพระบิดา ที่บางที่ก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะแสวงหาแผ่นดินของพระองค์ ขอทรงปลุกข้าพระองค์ในทุกเช้าให้มีความมุ่งมั่นในงานของพระองค์ และตามน้ำพระทัยของพระองค์ พระบิดา ข้าพระองค์อยากเป็นผู้แสวงหาอย่างมุ่งมั่น ขออย่าให้ข้าพระองค์หยุดในการแสวงหาแผ่นดินของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น