ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณมีใครหรืออะไรที่กำลังไล่ล่าคุณอยู่หรือเปล่าครับ อาจจะเป็นความผิดพลาดในอดีต คนที่เคยเป็นศัตรูเก่า หรือจิตใต้สำนึกของคุณเอง คุณกำลังมีความรู้สึกผิดอยู่ในใจใช่หรือไม่ มีใครที่จะทำร้ายร่างกายคุณหรือเปล่า หรืออาจจะเป็นการเจ็บป่วยทางกาย สิ่งเหล่านี้เป็นความทุกข์ทรมาน เป็นเหมือนพายุในชีวิตของเรา เมื่อเกิดความรู้สึกหรือมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น คุณจะหาที่สงบเพื่อพักพิงได้จากที่ไหน มีเพียงพระเจ้าผู้เดียวเท่านั้น ที่เป็นที่ลี้ภัยที่แท้จริงและมั่นคงตลอดไป

คำอธิษฐาน

พระบิดา พระเจ้า พระองค์เป็นที่ลี้ภัยของข้าพระองค์ และเป็นที่เสริมกำลังให้กับข้าพระองค์ ในเวลาที่ข้าพระองค์กลัว และจิตวิญญาณของข้าพระองค์อ่อนแรง พระบิดา ขอทรงโปรดทำลายอำนาจทั้งหลายและศัตรูที่ไล่ล่าข้าพระองค์ ที่พยายามจะทำร้ายข้าพระองค์ หรือพยายามดึงข้าพระองค์ให้ออกห่างจากพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น