ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"ทุกสิ่งก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณ" นี่เป็นความคิดของคนทั่วไปที่อยากจะประสบความสำเร็จในโลกนี้ แต่การทุ่มเทในการสร้างหรือเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยิ่งใหญ่ ก็จะไร้ค่าไร้ความหมาย ถ้าองค์เจ้าชีวิตไม่ได้อวยพรสิ่งนั้น มันอาจดูเหมือนการทุ่มเทนั้นนำความสำเร็จและความรุ่งเรืองมาให้ แต่ถ้าแผนการหรือการสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่เหล่านั้น ไม่ได้มาจากองค์เจ้าชีวิตแล้วละก็ มันก็จะไม่ยั่งยืนถาวรแน่

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ พระบิดาผู้เป็นนิรันดร์ โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าที่พยายามจะจัดการทุกอย่างด้วยความสามารถและการทุ่มเทของตัวเอง แทนที่จะพึ่งพาพระองค์ เพราะลืมไปว่าพระองค์สามารถช่วยให้กิจการงานนั้นเจริญก้าวหน้าเพื่ออาณาจักรของพระองค์ ได้ยิ่งกว่าจะมานั่งวางแผนแล้วกังวลและกลัดกลุ้มใจกับมันเสียอีก โปรดทรงนำในทุกย่างก้าวของข้าพเจ้า อะไรที่ข้าพเจ้าทุ่มเทแต่ขัดใจพระองค์ โปรดทำให้ข้าพเจ้าเลิกซะ แล้วช่วยให้ข้าพเจ้าหันมาทุ่มเทให้กับการงานที่จะนำชื่อเสียงมาให้กับพระองค์ และนำคนอื่นให้มาใกล้ชิดกับพระคุณของพระองค์มากยิ่งๆขึ้น อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น