ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความเย่อหยิ่งมักมาคู่กับการล้มลง! พยายามทำให้มีสมดุลระหว่างความจริงทั้งสองอย่างนี้นะครับ: "ผมจะต้องไม่หยิ่งยะโส แต่ผมต้องเข้าใจว่าพระเจ้าเห็นค่าในตัวผมมากเท่าใด" มันไม่ง่ายนะครับ ซาตานสามารถใช้ความประมาทของเราเอง ผมเรียกมันว่าอาการของโรคหนอนไร้ค่า เป็นสิ่งที่จะทำให้เราท้อใจ ทำให้เราไม่ใช้ของขวัญที่พระเจ้าประทาน และไม่เห็นคุณค่าของตัวเองที่พระเจ้ามองเห็นสำหรับงานของอาณาจักรของพระองค์ ในอีกทางหนึ่งความเย่อหยิ่งทำให้เราไม่สนใจพระเจ้า และเราจะคิดว่าสิ่งที่เราทำเพื่ออาณาจักรของพระองค์ เราทำได้เพราะตัวเราเองไม่ใช่เพราะพระเจ้า ดังนั้นในการเป็นทั้งฉายาของพระเจ้า และเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์ที่ผิดพลาดล้มลง เป็นมากกว่าปัญหาทางศาสนศาสตร์ เพราะจริงๆ แล้วมันเป็นการต่อสู้ในชีวิตประจำวันของการเป็นสาวก แต่เรารักษาสมดุลที่เหมาะสมได้โดยการสรรเสริญพระองค์ผู้ที่ทำให้เราเป็นลูกของพระองค์ และรับเราเข้าใน​​ครอบครัวของพระองค์

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์ ในฐานะที่เป็นลูกของพระองค์ ที่ได้รับการไถ่ด้วยชีวิตของพระเยซู ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์รักและเห็นค่าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์ให้ความสามารถและของขวัญแก่ข้าพระองค์ เพื่อที่จะใช้ถวายเกียรติแด่พระองค์และเพื่ออวยพรคริสตจักรของพระองค์ พระบิดา ข้าพระองค์ไม่ต้องการที่จะคิดว่าความสามารถของข้าพระองค์จะมาจากข้าพระองค์เอง ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์ให้ของขวัญ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ทำให้ข้าพระองค์เป็นดังเช่นตอนนี้ ดังนั้นขอทรงโปรดช่วยให้ข้าพระองค์ให้เข้าถึงสง่าราศีของพระองค์ พระบิดา ข้าพระองค์ไม่เคยต้องการสง่าราศีที่มาจากของขวัญที่พระองค์ประทานให้ ทำให้ข้าพระองค์เย่อหยิ่ง หรือลืมไปว่าสิ่งที่ข้าพระองค์เป็น หรือทำ ก็เป็นเพราะพระคุณและของประทานที่มาจากพระองค์ ขอให้ข้าพระองค์เป็นลูกที่ถ่อมใจและมีค่าในงานของอาณาจักรของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซู พี่ชายของข้าพระองค์ ผู้เป็นพระบุตรของพระองค์​ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น