ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูเป็นห่วงเราเรื่องที่เราไม่ตรึกตรองให้ดีก่อนกล่าวหาคนอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม่นึกถึงว่าทำไมคนๆนั้นจึงได้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ เราอย่าคิดว่าเรารู้จิตใจของอีกคนหนึ่ง มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่รู้ได้ เมื่อเราไม่พิจารณาสิ่งใดให้ดี กล่าวหาคนอื่นอย่างรุนแรง ตัดสินคนอื่นโดยไม่ยุติธรรม พระเจ้าก็จะใช้มาตรฐานเดียวกันนั้นกับเรา ผมไม่รู้หรอกนะครับว่าคุณคิดอย่างไร แต่ผมต้องพึ่งพระคุณพระเจ้า เช่นเดียวกับอีกหลายๆคนที่ผมรัก ผมจะพยายามให้มากที่สุดที่จะมีใจกรุณา ไม่กล่าวหาผู้อื่น ในขณะเดียวกันผมก็จะวางใจในพระเจ้าว่าพระองค์จะมีความกรุณาให้กับผมด้วย

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอทรงโปรดยกโทษให้กับข้าพระองค์ ในเวลาที่ข้าพระองค์กล่าวหาผู้อื่นอย่างมากมาย ขอให้พระองค์สร้างจิตใจที่มีความเมตตากรุณาต่อคนอื่นให้มากขึ้นในข้าพระองค์ เพื่อที่พวกเขาจะเห็นพระคุณความกรุณาของพระองค์ ส่องผ่านทางข้างพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น