ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บาปไม่ใช่อะไรที่ใหม่ พระคัมภีร์ช่วยให้เราเห็นความโง่เขลา และความทรยศของคนพระเจ้าในอดีต เราอาจจะถูกลงโทษจากการหลงหายไปจากทางพระเจ้าของพวกเขาและภัยพิบัติที่พวกเขานำมาสู่ตัวเอง และยังเป็นการเตือนให้เราเห็นว่าเราก็ไม่แตกต่างอะไรเลยจากพวกเขา

คำอธิษฐาน

พระบิดา ข้าพระองค์รู้ว่าความบาป ความดื้อรั้น และความไม่ซื่อสัตย์ของข้าพระองค์ได้ทำร้ายพระองค์ เช่นเดียวกับที่ผู้ที่ทำบาปในอดีตในพระคัมภีร์ที่ได้ทำร้ายพระองค์ด้วย ขอทรงโปรดยกโทษและให้กำลังแก่ข้าพระองค์ในการที่ข้าพระองค์จะแสวงหาการใช้ชีวิตที่บริสุทธิ์และเป็นที่ชอบพระทัยของพระองค์ และเป็นพระพรแก่ผู้ที่อยู่รอบข้างข้าพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น