ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บ่อยครั้งที่เราลืมนึกไปว่าสิ่งต่างๆ ที่เรามี ที่พักอาศัยที่เราอยู่ เพื่อนๆ ที่เป็นพระพรในชีวิตเรา และครอบครัวที่เลี้ยงเราจนเติบโตมา สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นของขวัญที่พระเจ้าให้กับเราทั้งสิ้น ทั้งๆที่เราไม่คู่ควรพอที่จะได้รับสิ่งดีๆ นั้น แต่เราทำลายสิ่งเหล่านั้นได้ พระเจ้าอยากให้เราใช้ชีวิตอย่างเชื่อฟัง ไม่ใช่แค่เพื่อให้พระองค์พอใจ แต่เพื่อปกป้องตัวเราเองและคนที่เรารัก ดังนั้นให้เราเปลี่ยนแปลงการกระทำและชีวิตของเราใหม่ เพื่อพระองค์ไม่ใช่เพื่อตัวเราเอง

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์ โปรดยกโทษให้กับความบาปของข้าพระองค์ ขอทรงโปรดอวยพระพรข้าพระองค์และให้กำลังกับข้าพระองค์ในการที่จะหันมาใช้ชีวิตที่เปี่ยมไปด้วยความรัก เพื่อพระองค์และเพื่อพระสิริของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น