ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อเราเลือกคนเพราะเงินแทนที่จะดูที่นิสัย หรือเมื่อเราไม่ลงโทษผู้นำทางการเมืองที่ทำผิดศีลธรรม บกพร่องในหน้าที่ หรือทำกฎหมาย นั่นก็เป็นหลักฐานที่ฟ้องได้ชัดว่าเรากำลังอยู่ในประเทศที่น่าเศร้ามากนะครับ! แต่ก่อนที่เราพูดมากไปเกี่ยวกับเรื่องน่าเศร้าทางศีลธรรมในประเทศ ขอให้แน่ใจว่าเรามีความซื่อสัตย์ในชีวิตประจำวันของเราเอง — เช่น เราไม่ได้พูดจาร้ายๆ เกี่ยวกับคนอื่น เรายังคงซื่อสัตย์ในการแต่งงานของเราและคำสาบานที่บริสุทธิ์ และขอให้แน่ใจว่าเราคาดหวังในตัวเองด้วยมาตรฐานที่สูงกว่าที่เราคาดหวังในผู้อื่น

คำอธิษฐาน

พระเจ้า พระองค์ไม่เพียงแต่เป็นผู้ทรงอำนาจเท่านั้น พระองค์บริสุทธิ์ องค์เจ้าชีวิต พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ ขอให้ทั่วทั้งโลกเต็มไปด้วยสง่าราศีของพระองค์ และขอให้คนอื่นเห็นสง่าราศีนั้นในสิ่งที่ข้าพระองค์ทำและพูด ขอทรงยกโทษให้กับบาปและการเสแสร้งของข้าพระองค์ ขอทรงอวยพรข้าพระองค์ด้วยความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ เมื่อข้าพระองค์ถวายชีวิตเพื่อพระสิริของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น