ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บ่อยครั้งเราก็ชอบทึกทักเอาว่า สิ่งต่างๆ ที่เรามี ที่อยู่อาศัย เพื่อนๆที่คอยช่วยเหลือเรา ครอบครัวที่เลี้ยงดูเรามาจนเติบใหญ่ เป็นเรื่องธรรมดาๆ แต่จริงๆแล้วมันล้วนแต่เป็นของขวัญที่พระเจ้าให้กับเราทั้งสิ้น เราไม่สมควรจะได้รับและเราก็ไม่ได้หามาด้วย แต่เราสามารถทำลายสิ่งเหล่านี้ได้ พระเจ้าอยากให้เราใช้ชีวิตที่เชื่อฟัง ไม่ใช่แค่จะให้เอาใจพระองค์ แต่เพื่อปกป้องตัวเราเองและคนที่เรารัก ดังนั้นให้เราเปลี่ยนพฤติกรรมเสียใหม่ ให้อยู่เพื่อพระองค์ไม่ใช่อยู่เพื่อตัวเอง

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์ โปรดยกโทษให้กับความบาปของข้าพเจ้า โปรดอวยพระพรและเสริมกำลังข้าพเจ้า ตอนที่ข้าพเจ้ากลับตัวกลับใจ หันมาใช้ชีวิตที่เปี่ยมไปด้วยความรัก เพื่อพระองค์และเพื่อศักดิ์ศรีของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น