ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ชีวิตนิรันดร์เริ่มตอนนี้แล้วนะครับ นั่นคือสิ่งที่พระเยซูบอกในหนังสือพระกิตติคุณยอห์น แน่นอนว่าเราจะไม่ได้ยินดีไปกับของขวัญที่รอเราอยู่เมื่อเรากลับบ้านไปหาพระบิดาหรอกครับ แต่พระเยซูต้องการให้เรารู้จัก ให้เรามีประสบการณ์ถึงความรักของพระองค์และการทรงอยู่ของพระบิดาในชีวิตเราตั้งแต่ตอนนี้ พระองค์อธิษฐานเผื่อเรา ดังนั้นให้เราแสวงหาพระบิดา ไม่ใช่แค่รู้เกี่ยวกับพระองค์ แต่ให้รู้จักพระองค์ พระองค์อยากอยู่ใกล้เรา และพระองค์จะอยู่ใกล้เมื่อเราเข้าใกล้พระองค์ พระองค์ทำงานในเรา ดังนั้นปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าพระองค์อยู่ใกล้เราหรือเปล่า แต่อยู่ที่ว่าเรารู้หรือเปล่าว่าพระองค์อยู่ใกล้และทำงานในเรา ขอให้เราเปิดตาเปิดใจสำหรับพระบิดา และขอให้พระองค์ให้เราได้เห็นพระองค์

คำอธิษฐาน

พระบิดาในสวรรค์ ช่างเป็นสิ่งที่ทำให้ข้าพระองค์แปลกใจเหลือเกินที่พระองค์ให้ข้าพระองค์เข้าใกล้พระองค์ ผู้เป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์ ข้าพระองค์ถ่อมใจที่พระองค์สัญญาที่จะทำงานในชีวิตของข้าพระองค์ ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์ที่มองเห็นแต่ตัวเองไม่มองเห็นถึงพระองค์และพระคุณของพระองค์ ขอให้ข้าพระองค์รู้และเห็นถึงความห่วงใยที่พระองค์มีให้ และเห็นถึงพระองค์ในแต่ละวันในข้าพระองค์ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ องค์เจ้าชีวิต ขอทรงเปิดตาเปิดใจ ที่ข้าพระองค์จะได้รู้จักพระองค์อย่างเต็มที่ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น