ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เป็นความคิดที่ผิดนะครับ ที่จะคิดว่าความรักของพระเจ้าสำหรับประชาชาตินั้น เริ่มต้นที่พระเยซูและคำสั่งสุดท้ายที่พระเยซูให้ไว้ จำคำสอนของโยนาห์ที่ช่วยศัตรูของอิสราเอล เมืองนีนะเวห์ได้ไหมครับ? จำเรื่องราวที่มีค่าของนางรูธ ชาวต่างชาติแล้วกลายมาเป็นเชื้อสายของกษัตริย์เดวิด และในที่สุดก็เป็นเชื้อสายของพระเยซูคริสต์ได้ไหมครับ พระเจ้าทรงรักทุกคนและต้องการให้ทุกคนอยู่ในพระคุณของพระองค์ ในฐานะคริสเตียนเราเป็นเกลือและแสงสว่างของพระองค์ เราอยู่ที่นี่เพื่อสัมผัสทุกคนในโลกและเรียกพวกเขากลับมาหาพระบิดาที่รักพวกเขาอย่างแท้จริง

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ขอให้ใจของข้าพระองค์มีความรักมากขึ้นเพื่อแบ่งปันความรักของพระองค์กับโลกนี้ ขอให้ชีวิต เงิน และความห่วงใยของข้าพระองค์ เป็นประโยชน์ในการทำงานของพระองค์ไปทั่วโลก ขอทรงอวยพรความพยายามของทุกคนที่ร่วมกันประกาศข่าวดีของพระเยซูในวัฒนธรรมอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเอง อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น