ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ยอมรับเถอะว่า ส่วนมากเราอยากให้การเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณเป็นเรื่องง่ายๆ เราอยากจะชนะการล่อลวงแบบไม่ต้องออกแรงมากนัก เราอยากให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมือลงแรงและให้พระเจ้าปกป้องเราจากความตรึงเครียดทั้งหลาย ขอบคุณพระเจ้า ที่ให้กำลังกับเราผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ แต่พระองค์ก็เตือนเราว่า ถ้าจะให้พระวิญญาณทำงานได้อย่างเต็มที่ในชีวิตเรา เราก็ต้องยอมสละความต้องการของเราให้กับพระเจ้า และเราต้องต่อสู้กับมาร ถ้าเราต่อสู้กับมารและการล่อลวงของมัน มันก็จะหนีไปจากเรา ขอให้เราทำในส่วนของเรา และเชื่อว่าพระเจ้าจะรักษาคำพูดที่พระองค์ให้ไว้อย่างแน่นอน

Thoughts on Today's Verse...

Let's admit it. Most of us would like for spiritual growth to be easy. We want our ability to withstand tempation to require little effort. We want the Holy Spirit to do the work and God to protect us from too much stress and strain. Thankfully, God does empower us through his Holy Spirit. However, he does remind us that for the Spirit to work powerfully in our lives, we must intentionally submit our wills to God and we must resist the devil. If we will put up a fight against him and his temptations, he will flee from us. Let's do our part, trusting that God will more than uphold his promises!

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ขอบคุณที่พระองค์สถิตอยู่ด้วยและให้ฤทธิ์เดชกับข้าพเจ้าผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ขอบคุณสำหรับพระคัมภีร์ซึ่งทำให้ข้าพเจ้ารู้ถึงความต้องการของพระองค์ ตอนนี้ ข้าแต่พระบิดาที่รัก ข้าพเจ้ายินดีที่จะสละความต้องการของข้าพเจ้า เพื่อพระองค์จะได้ใช้ข้าพเจ้าทำในสิ่งที่พระองค์ต้องการ โปรดใช้คนและพระวิญญาณของพระองค์ เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้า ที่จะต่อสู้กับมารและรู้เท่าทันกลอุบายของมัน ที่พยายามทำให้ข้าพเจ้าหลุดไปจากทางของพระองค์ อธิษฐานทุกสิ่งนี้ในนามอันทรงฤทธิ์ของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Father, thank you for your presence and power in me through your Holy Spirit. Thank you for the Scriptures which reveal to me your will. Now, dear Father, I gladly submit my will to yours, asking you to do your will in me. Please use your people and your Spirit to motivate and inspire me to resist the devil and recognize his attempts to derail my commitment to you. I ask this in the powerful name of Jesus. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ยากอบ 4:7

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change