ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ยอมรับเถอะว่า ส่วนมากเราอยากให้การเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณเป็นเรื่องง่ายๆ เราอยากจะชนะการล่อลวงแบบไม่ต้องออกแรงมากนัก เราอยากให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมือลงแรงและให้พระเจ้าปกป้องเราจากความตรึงเครียดทั้งหลาย ขอบคุณพระเจ้า ที่ให้กำลังกับเราผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ แต่พระองค์ก็เตือนเราว่า ถ้าจะให้พระวิญญาณทำงานได้อย่างเต็มที่ในชีวิตเรา เราก็ต้องยอมสละความต้องการของเราให้กับพระเจ้า และเราต้องต่อสู้กับมาร ถ้าเราต่อสู้กับมารและการล่อลวงของมัน มันก็จะหนีไปจากเรา ขอให้เราทำในส่วนของเรา และเชื่อว่าพระเจ้าจะรักษาคำพูดที่พระองค์ให้ไว้อย่างแน่นอน

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ขอบคุณที่พระองค์สถิตอยู่ด้วยและให้ฤทธิ์เดชกับข้าพเจ้าผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ขอบคุณสำหรับพระคัมภีร์ซึ่งทำให้ข้าพเจ้ารู้ถึงความต้องการของพระองค์ ตอนนี้ ข้าแต่พระบิดาที่รัก ข้าพเจ้ายินดีที่จะสละความต้องการของข้าพเจ้า เพื่อพระองค์จะได้ใช้ข้าพเจ้าทำในสิ่งที่พระองค์ต้องการ โปรดใช้คนและพระวิญญาณของพระองค์ เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้า ที่จะต่อสู้กับมารและรู้เท่าทันกลอุบายของมัน ที่พยายามทำให้ข้าพเจ้าหลุดไปจากทางของพระองค์ อธิษฐานทุกสิ่งนี้ในนามอันทรงฤทธิ์ของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น