ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราเป็นอิสระจากกฎ หมายความว่าการที่ไม่ต้องมีกฎหมายหรือรัซบาลหรือเปล่าครับ ผมว่าไม่ใช่นะครับ เพราะว่าพระคุณพระเจ้าที่ให้อิสระกับเรา ได้นำพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้มาอยู่ในเราด้วย พระองค์ให้กำลังเราในสิ่งที่จริงๆแล้วเราทำด้วยตัวเองไม่ได้ พระองค์ช่วยเราอธิษฐานต่อพระบิดาด้วยความมั่นใจและกล้าหาญในเวลาที่เราอ่อนแอ เป็นเพราะความช่วยเหลือของพระองค์ ทำให้เรามีกลุ่มเพื่อนที่คอยช่วยเหลือกัน ผูกพันกันโดยพระคุณพระเจ้า และพระวิญญาณของพระคริสต์ ขอบคุณพระเจ้าสำหรับ"ทางใหม่" นี้

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอบพระคุณที่พระองค์ทรงไถ่และช่วยให้ข้าพระองค์หลุดพ้นจากกฎ และให้พระวิญญาณของพระองค์มาสถิตย์อยู่ในใจของข้าพระองค์ เพื่อที่จะช่วยข้าพระองค์มากกว่าการที่ข้าพระองค์จะต้องพยายามด้วยตัวเองที่จะเชื่อฟังกฎ สรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น