ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ยอมรับเถอะครับว่า ส่วนมากเราต้องการให้การเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณเป็นเรื่องง่าย เราต้องการความสามารถในการทนต่อการล่อลวง เพื่อที่เราจะไม่ต้องใช้ความพยายามมาก เราต้องการให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานและให้พระเจ้าทรงปกป้องเราจากความเครียดที่มากเกินไป ขอบคุณพระเจ้าที่ช่วยให้กำลังเราผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ แต่พระองค์เตือนเราว่าเพื่อให้พระวิญญาณทำงานอย่างเต็มที่ในชีวิตของเรา เราต้องตั้งใจมอบความคิดและจิตใจของเราให้พระเจ้า และเราจะต้องต่อต้านมารซาตาน ถ้าเราจต่อสู้กับซาตานและการล่อลวงของมัน มันจะหนีไปจากเรา ขอให้เราทำในส่วนของเรา และเชื่อว่าพระเจ้าจะยึดมั่นในคำสัญญาของพระองค์

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอบคุณสำหรับการอยู่ด้วยและพลังของพระองค์ในข้าพระองค์ ผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ ขอบคุณสำหรับพระคัมภีร์ซึ่งเปิดเผยให้ข้าพระองค์เห็นน้ำพระทัยของพระองค์ ในเวลานี้ พระบิดาที่รัก ข้าพระองค์ยินดีที่จะมอบความคิดจิตใจของข้าพระองค์ให้แก่พระองค์ ขอให้ทรงทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ภายในข้าพระองค์ ขอทรงโปรดใช้คนและพระวิญญาณของพระองค์ เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้ข้าพระองค์ ในการต่อต้านมารซาตานและรู้จักว่ามันพยายามที่จะทำลายความมุ่งมั่นของข้าพระองค์ที่มีในพระองค์ ข้าพระองค์ขอในพระนามที่มีฤทธานุภาพพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น