ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูทรงสอนเราว่าการนมัสการไม่ได้เกี่ยวกับสถานที่ แต่เกี่ยวกับพระบิดาของเรา (ยอห์น 4: 21-24) การที่ได้รู้ว่าผู้ที่อยู่บนสวรรค์ก็นมัสการพระบิดาของเรา ควรจะสร้างแรงบันดาลใจแก่เรา ถ่อมใจของเรา และกระตุ้นให้เราทำเช่นเดียวกัน ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน เหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมดก็คือพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์ เหล่าทูตที่อยู่บนสวรรค์กล่าวถึงความบริสุทธิ์ของพระองค์ถึงสามครั้ง — พระองค์พิเศษบริสุทธิ์ สมบูรณ์แบบ และเป็นมากกว่าสิ่งที่เป็นในทุกๆ วันและมากกว่าความธรรมดา พระสิริของพระองค์เติมเต็มทั้งแผ่นดินและท้องฟ้า พระองค์ยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งที่เราสามารถจินตนาการได้ พระองค์ควรค่าแก่การนมัสการและยำเกรง

คำอธิษฐาน

พระเจ้าพระบิดาผู้บริสุทธิ์ กษัตริย์ของทุกยุคสมัย ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์สำหรับของขวัญที่ยอดเยี่ยมแห่งพระคุณของพระองค์ ข้าพระองค์รู้ว่าเมื่อเทียบกับสง่าราศีของพระองค์แล้ว ข้าพระองค์ไม่สมควรที่จะได้อยู่กับพระองค์ แต่พระองค์ได้ทำให้ข้าพระองค์มีค่าและบริสุทธิ์โดยการเสียสละโลหิตของพระเยซู ลูกแกะที่ถูกฆ่าเพราะความผิดของข้าพระองค์ ขอบพระคุณสำหรับของขวัญที่ยิ่งใหญ่นี้เพื่อที่ข้าพระองค์จะได้นมัสการพระองค์ตามที่ข้าพระองค์สมควรจะทำ! อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น