ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าสร้างเราเพื่อให้เราแสวงหาพระองค์และพบพระองค์ (กิจการ17:27-28) ลองจินตนาการถึงความจริงที่น่าประหลาดใจข้อนี้ดูสิครับว่า พระเจ้าผู้สร้างจักรวาลตื่นเต้นที่จะเจอเราเมื่อเรากลับบ้านมาพบพระองค์ เราจะยังสงสัยอีกไหมครับว่าพระเจ้านั้นอยากให้เราแสวงหาพระองค์ เพื่อที่พระองค์จะต้อนรับเราเหมือนอย่างที่พ่อต้อนรับลูกชายผู้หลงหายกลับคืนมาอีกครั้ง​(ลูกา 15:11-31)

คำอธิษฐาน

พระบิดา แม้ว่าจะมีหลายสิ่งที่ใจอันเห็นแก่ตัวของข้าพระองค์อยากจะได้ แต่ลึกลงไปข้างในแล้วข้าพระองค์รู้ว่าสิ่งที่ข้าพระองค์ต้องการมากที่สุด และต้องการแสวงหามากที่สุดในตอนนี้คือ การได้รู้จักพระองค์ในความบริสุทธิ์และยิ่งใหญ่ของพระองค์มากขึ้น อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น