ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เพราะคนของพระเจ้าทรยศหักหลังพระองค์อยู่เรื่อยๆ และทำเป็นหูตึงไม่ยอมทำตามใจพระองค์ พระเจ้าจึงกำลังจะให้พวกเขารับผลของความบาปที่พวกเขาทำ พระองค์พร้อมที่จะตัดสินพวกเขาด้วยมาตรฐานที่เหี่ยมโหด เพราะความดื้อรั้นอย่างหัวชนฝาของพวกเขา เราต้องจำไว้ว่าพระองค์อยากให้เราเป็นผู้บริสุทธิ์ เหมือนกับที่พระองค์อยากให้คนในสมัยพระคัมภีร์เดิมบริสุทธิ์ ดังนั้น ให้เราสัตย์ซื่อกับพระองค์ ไม่ว่าสังคมเราจะมีค่านิยมแบบไหนก็ตาม

คำอธิษฐาน

ข้าแต่ พระเจ้า โปรดอย่าได้ตำหนิข้าพเจ้าด้วยความโกรธ แต่โปรดให้กำลังใจกับข้าพเจ้าที่จะอยู่เพื่อพระองค์ ไม่ว่าสถานการณ์หรือสังคมรอบข้างจะเป็นแบบไหนก็ตาม ข้าพเจ้าอยากจะซื่อสัตย์กับพระองค์ในทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าทำ พูด หรือคิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น