ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความบาปได้ทำลายทั้งจิตใจ ความหวัง และครอบครัวของคนเป็นจำนวนมาก การทำลายนี้ได้กระจายเข้าสู่สังคมและรุกรานชีวิตของเรา พระเจ้าได้ให้วิธีที่หยุดยั้งมันและให้หนทางที่จะไม่ต้องรู้สึกละอายใจต่อบาปนั้นอีกต่อไป นั่นก็คือ การสารภาพบาปจากใจจริงและไม่เสแสร้ง เพราะหัวใจของการสารภาพบาปคือการมองเห็นว่าพระเจ้ามองความบาปยังไง และความเจ็บปวดที่เราจะได้รับถ้าทำบาป จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่า การสารภาพบาปก็คือการเยียวยารักษานั่นเอง (1 ยอห์น 1:5-2:2) นั่นเป็นเหตุที่พระเจ้าอยากให้เราสารภาพบาปต่อกันและกัน และเข้ามาหาพระองค์เพื่อพระองค์จะได้เยียวยารักษาจากบาดแผลที่เกิดจากความบาปเหล่านั้น มิน่าละ พระเจ้าถึงให้คำอธิษฐานของคนที่ทำตามใจพระองค์มีพลังและเกิดผลมาก สามารถทำให้คนหันมาสารภาพบาปกัน งั้นจะชักช้าอยู่ใย ให้เรามาสารภาพบาปกันเถอะและลืมมันไปให้หมดสิ้น

คำอธิษฐาน

ข้าแต่ พระบิดาผู้เป็นที่รัก พระเจ้าแห่งความบริสุทธิ์และเต็มไปด้วยพระคุณ โปรดยกโทษให้กับความผิดบาปต่อไปนี้ที่ข้าพเจ้าได้ทำลงไป...(บอกความบาปที่เราได้ทำกับพระเจ้าอย่างเจาะจง) ข้าแต่พระบิดาที่รัก โปรดนำข้าพเจ้าให้เจอะเจอกับพวกลูกๆของพระองค์ ที่ข้าพเจ้าสามารถวางใจและสารภาพบาปกับพวกเขาได้ และรู้ว่าพวกเขาจะอธิษฐานให้พระองค์ยกโทษให้กับข้าพเจ้าด้วย และยังจะนำข้าพเจ้าให้เกิดความเชื่อมั่นยิ่งขึ้นทั้งในฤทธิ์อำนาจแห่งพระคุณของพระองค์และฤทธิ์เดชของพระวิญญาณที่จะช่วยให้ข้าพเจ้ามีชัยเหนือความบาปได้ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น