ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เพราะคนของพระเจ้าดื้อรั้นและเลือกที่จะไม่ฟังพระองค์หลายต่อหลายครั้ง พระเจ้าจึงกำลังจะให้พวกเขาได้รับผลจากการกระทำบาปของพวกเขาเอง พระองค์เตรียมพร้อมที่จะพิพากษาพวกเขาด้วยมาตรฐานที่มีบทลงโทษรุนแรง เพราะความดื้อรั้นของพวกเขา เราต้องจำไว้ว่าพระองค์อยากให้เราเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ เหมือนกับในสมัยพระคัมภีร์เดิมที่พระองค์อยากให้คนของพระองค์บริสุทธิ์ ดังนั้นให้เราสัตย์ซื่อกับพระองค์ไม่ว่าคุณค่าทางวัฒนธรรมของเราจะเป็นอย่างไรก็ตาม

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้า ขอทรงโปรดอย่าได้ตำหนิข้าพระองค์ด้วยความโกรธของพระองค์ แต่ทรงให้กำลังใจข้าพระองค์ในการที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ ไม่ว่าสถานการณ์รอบข้าง หรือวัฒนธรรมของข้าพระองค์จะเป็นอย่างไร ข้าพระองค์อยากที่จะซื่อสัตย์กับพระองค์ในทุกๆการกระทำและความคิด อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น