ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระคำข้อนี้จี้ถูกจุดมากเลย กับคนในสมัยนี้ที่ชอบอ้างชื่อพระเจ้าแบบส่งเดช พระเจ้านั้นยิ่งใหญ่กว่าเรามาก บริสุทธิ์มากจนเกินกว่าที่เราจะเป็นได้ การเข้ามาอยู่ต่อหน้าพระองค์นั้น น่าจะทำให้เราฉุกคิดได้ว่าเราเป็นคนบาปหนาแค่ไหน และเรากระจอกแค่ไหน ที่อาจเอื้อมมาอยู่ต่อหน้ากษัตริย์ที่เต็มไปด้วยสง่าราศี เมื่อคิดถึงว่า เราจะได้สัมผัสกับพระเจ้า ได้ยืนต่อหน้าอันยอดเยี่ยมของพระองค์ และได้รับรู้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์นั้น ทำให้เรารู้สึกตัวลีบจนพูดไม่ออกเลยละ การได้สัมผัสชื่อของพระเจ้า ความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า สง่าราศีของพระเจ้า และความเกรงกลัวที่เกิดขึ้นเมื่ออยู่ต่อหน้าพระองค์ มันไม่ใช่เป็นแค่ทฤษฎีที่เลื่อนลอยอีกต่อไป แต่มันกลายเป็นความใฝ่ฝันที่ขับเคลื่อนชีวิตเลยละ

คำอธิษฐาน

ข้าแต่ พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ โปรดยกโทษให้ผมด้วยในเวลาที่ผมล้อเล่นกับความบริสุทธิ์และศักดิ์ศรีของพระองค์ โปรดยกโทษให้กับผมที่อ้างชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ส่งเดช แบบดูถูกและไม่ได้ให้เกียรติกับพระองค์ โปรดยกโทษให้กับผมที่ไม่ได้ยกย่องชื่อทั้งหลายของพระองค์ที่พระองค์ใช้เพื่อแสดงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ในพระคัมภีร์ โปรดยกโทษให้กับผม เพราะผมรู้ว่าผมเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์แบบ มีข้อบกพร่องมากมาย ล้มเหลวอยู่เรื่อย และทำเรื่องชั่วร้ายเสมอ โปรดยกโทษให้กับผมด้วย เพราะถ้าไม่ใช่พระคุณของพระองค์แล้วละก็ ความศักดิ์สิทธ์ของพระองค์ก็บริสุทธิ์เกินกว่าที่ผมจะมีชีวิตรอดได้ ผมขอการยกโทษทั้งหมดนี้ จากพระองค์ ในนามของพระบุตรผู้บริสุทธิ์ของพระองค์ คือ พระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น