ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เพราะคนของพระเจ้าทรยศหักหลังพระองค์อยู่เรื่อยๆ และทำเป็นหูตึงไม่ยอมทำตามใจพระองค์ พระเจ้าจึงกำลังจะให้พวกเขารับผลของความบาปที่พวกเขาทำ พระองค์พร้อมที่จะตัดสินพวกเขาด้วยมาตรฐานที่เหี่ยมโหด เพราะความดื้อรั้นอย่างหัวชนฝาของพวกเขา เราต้องจำไว้ว่าพระองค์อยากให้เราเป็นผู้บริสุทธิ์ เหมือนกับที่พระองค์อยากให้คนในสมัยพระคัมภีร์เดิมบริสุทธิ์ ดังนั้น ให้เราสัตย์ซื่อกับพระองค์ ไม่ว่าสังคมเราจะมีค่านิยมแบบไหนก็ตาม

Thoughts on Today's Verse...

Because God's people had repeatedly rebelled and chosen to turn an unhearing ear toward his will, God is about to let them face the consequences of their own sinfulness. He is ready to judge them using the harshest of standards because of their entrenched rebellion. We must remember that he wants us to be a holy people just as much as he did his Old Testament people. Let's be faithful to him, no matter the values of our culture.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่ พระเจ้า โปรดอย่าได้ตำหนิข้าพเจ้าด้วยความโกรธ แต่โปรดให้กำลังใจกับข้าพเจ้าที่จะอยู่เพื่อพระองค์ ไม่ว่าสถานการณ์หรือสังคมรอบข้างจะเป็นแบบไหนก็ตาม ข้าพเจ้าอยากจะซื่อสัตย์กับพระองค์ในทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าทำ พูด หรือคิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

O God, please do not rebuke me in your wrath, but encourage me to live for you no matter my circumstances or my culture. I want to be faithful to you in all I do, say, and think. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เอเสเคียล 7:8

ความคิดเห็น