ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในโลกที่มีแต่อาชญากรรม พวกมิจฉาชีพ และพวกที่คอยข่มเหงผู้อื่น เรามีงานหนักที่ต้องทำหากเราจะเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมความรุนแรงที่มีในปัจจุบันนี้ บางทีเราอาจจะต้องเริ่มต้นด้วยการคุกเข่าอธิษฐานต่อหน้าพระบิดาของเรา ขอพระองค์ให้ใช้เราให้สร้างความเปลี่ยนแปลงในโลกที่มีแต่ความรุนแรงของเรานี้

Thoughts on Today's Verse...

In a world of organized crime, gangs, and predators, we have some real work cut out for us if we are going to influence the violent part of contemporary culture to change its ways. Maybe the place to start is down on our knees before the Father, asking him to use us to make a difference in our violent world!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าพระบิดาผู้เป็นที่รักของเราทั้งหลาย โปรดยกโทษให้เราสำหรับสิ่งที่เราได้ทำเหมือนว่าเรื่องความรุนแรงไม่ใช่เรื่องผิด หรือยอมรับความรุนแรงที่มีเกิดขึ้นมากในหลายที่ของโลกของเราทุกวันนี้ ขอทรงช่วยหยุดความชั่วร้ายและหยุดยั้งแนวโน้มที่มีแต่จะก่อให้เกิดความรุนแรง ขอทรงช่วยหยุดคนเหล่านั้นที่ใช้ความรุนแรง ขอให้คนของพระองค์เป็นตัวอย่างในการทำตนให้เกิดประโยชน์ ตัวอย่างแห่งความเห็นอกเห็นใจกัน และการใช้ชีวิตโดยปราศจากความรุนแรง ขอทรงโปรดให้กำลังและปกป้องคนที่ต้องเผชิญหน้ากับความรุนแรงเหล่านั้นเพราะความเชื่อ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

My Prayer...

Loving Lord and Father of all peoples, please forgive us for anything we have done to condone or accept the violence that is entrenched in many parts of our world today. Please bring the evil and hostile trend towards violence to an end. Frustrate and defeat those who use violence. May your people be an example of productive, compassionate, and non-violent living. Please give strength and protection to all who face the threat of violence because of their faith. In Jesus' name. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เพลงสดุดี 7:9

ความคิดเห็น