ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในโลกที่มีแต่อาชญากรรม พวกมิจฉาชีพ และพวกที่คอยข่มเหงผู้อื่น เรามีงานหนักที่ต้องทำหากเราจะเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมความรุนแรงที่มีในปัจจุบันนี้ บางทีเราอาจจะต้องเริ่มต้นด้วยการคุกเข่าอธิษฐานต่อหน้าพระบิดาของเรา ขอพระองค์ให้ใช้เราให้สร้างความเปลี่ยนแปลงในโลกที่มีแต่ความรุนแรงของเรานี้

คำอธิษฐาน

พระเจ้าพระบิดาผู้เป็นที่รักของเราทั้งหลาย โปรดยกโทษให้เราสำหรับสิ่งที่เราได้ทำเหมือนว่าเรื่องความรุนแรงไม่ใช่เรื่องผิด หรือยอมรับความรุนแรงที่มีเกิดขึ้นมากในหลายที่ของโลกของเราทุกวันนี้ ขอทรงช่วยหยุดความชั่วร้ายและหยุดยั้งแนวโน้มที่มีแต่จะก่อให้เกิดความรุนแรง ขอทรงช่วยหยุดคนเหล่านั้นที่ใช้ความรุนแรง ขอให้คนของพระองค์เป็นตัวอย่างในการทำตนให้เกิดประโยชน์ ตัวอย่างแห่งความเห็นอกเห็นใจกัน และการใช้ชีวิตโดยปราศจากความรุนแรง ขอทรงโปรดให้กำลังและปกป้องคนที่ต้องเผชิญหน้ากับความรุนแรงเหล่านั้นเพราะความเชื่อ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น