ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ชื่อทั้งหมดที่เรียกพระเจ้าในพระคัมภีร์ นี่เป็นที่ผมชอบมากที่สุด: "พระองค์ผู้ทรงสามารถทำได้ทุกสิ่งมากยิ่งกว่าที่เราจะขอหรือคิดได้" พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าองค์เดียวกันกับผู้ที่แยกทะเลแดงและเลี้ยงอาหารคน 5,000 คนบนเนินเขา ที่มีเพียงขนมปังและปลาเท่านั้น พระองค์อยากที่จะทำมากกว่าที่เราสามารถขอหรือคิด! แต่น่าเสียดายที่ส่วนใหญ่เรายังไม่ได้ท้าทายพระองค์จริงๆ เพราะเรามักจะคาดฝันเล็กๆ น้อยๆ และอธิษฐานแบบไม่จริงจังมาก ให้เรามีความฝันที่ยิ่งใหญ่เพื่อพระเจ้ากันนะครับ และรอคอยอย่างมุ่งมั่นในทางนั้น ซึ่งจะมากกว่าที่เราสามารถจินตนาการได้!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ทรงอำนาจ ขอทรงกระทำสิ่งต่างๆ ในยุคสมัยของเราเหมือนที่พระองค์ได้ทำในยุคสมัยผ่านมา ขอให้เรามีความเชื่อที่จะเชื่อแล้วให้เราปะหลาดใจว่าความเชื่อของเรามีน้อยจริงๆ ขอให้เรามีวิสัยทัศน์ที่จะเห็นแผนงานของพระองค์ และเชื่อว่าพระองค์อยากที่จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ที่เราขอนี้ ไม่ได้ขอสำหรับตัวเอง หรือชื่อเสียงของเรา แต่เพื่อพระสิริจะเป็นของพระองค์ และเพื่อโลกจะได้รับความรอด ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น