ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราให้คุณค่ากับคู่ครองของเรา มันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราจะยกย่องภรรยาที่ซื่อสัตย์ในสังคมเราแทนที่จะไปเห่อพวกดาราสาวพราวเสน่ห์ มันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราจะให้คุณค่าของคนที่อุปนิสัยมากกว่าเงินทอง แน่นอน สังคมของเราจะเปลี่ยนไป ชีวิตคู่จะยืนยาวขึ้น ลูกๆจะเข้มแข็งและปรับตัวง่ายขึ้น และผมรู้ว่าพระเจ้าจะพอใจด้วย

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาผู้บริสุทธิ์ ขอบคุณสำหรับผู้หญิงหลายคนในพระคัมภีร์ที่มีความเชื่อใหญ่หลวงนัก ขอบคุณที่ข้าพเจ้าได้เจอะเจอกับผู้หญิงหลายคนในคริสตจักรที่สัตย์ซื่อมั่นคงในทางของพระองค์ โปรดให้คนรู้ว่า ข้าพเจ้านั้นชื่นชมผู้หญิงที่เชื่อฟังพระองค์ โดยเฉพาะภรรยาที่เต็มไปด้วยคุณงามความดีและติดตามพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น