ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เปาโลบอกทิโมธีบอกว่าหนึ่งในสมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิตคือการหาความพึงพอใจในทางแห่งพระเจ้า (1 ทิโมธี 6:6) ถ้าเรามีสิ่งนี้ สถานการณ์ทางกายภาพของเรากลายเป็นสิ่งที่มีความสำคัญน้อยลงกว่าการที่เราแสดงลักษณะนิสัยเมื่อเราอยู่ในสถานการณ์เหล่านั้น การรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจของเราสำคัญกว่าเรื่องของตัวเราเอง พระเยซูบอกว่า บรรดาผู้ที่ร่ำรวยและมีนิสัยตามทางของพระเจ้า เป็นความท้าทายที่ยากมากพวกเขาเป็นผู้ที่พอใจในการที่จะเดินตามพระเจ้า และจะเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ว่าจะมั่งมีหรือยากจน บรรดาผู้ที่ยากจนและเดินตามพระเจ้าก็ไมีลักษณะเดียวกัน ดังนั้นสิ่งสำคัญคือไม่สำคัญว่าเราจะร่ำรวยเงินทองขนาดไหน แต่อยู่ที่ว่าเราร่ำรวยในพระคุณขนาดไหน

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้สัตย์ซื่อและมั่นคง ขอทรงให้ใจที่โลภมากของข้าพระองค์มีสันติสุข และขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์มีความพอใจในพระองค์และลักษณะนิสัยในชีวิตข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น