ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บางครั้งเราก็คิดกับพระเจ้าว่าพระองค์อยู่ไกลเกินไป ดูลึกลับมากเกินกว่าที่จะพูดคุยแบบตรงไปตรงมาเกี่ยวกับการตัดสินใจของเราด้วยได้ โยบเป็นคนที่ไม่อาย เขาเป็นตัวอย่างที่เตือนสติเราให้รู้ว่าพระเจ้าอยากให้เรารักษาสายสัมพันธ์กับพระองค์แม้ว่าเราจะอยู่ในยามยากลำบาก ไม่ว่าเรากำลังต่อสู้เรื่องอะไรอยู่ ให้เราซื่อสัตย์กับพระองค์ ไม่ใช่คุยกับพระองค์ด้วยความไม่เคารพยำเกรง แต่ให้บอกกับพระองค์ด้วยความจริงใจ ให้พระองค์จัดการความเจ็บปวดที่แท้จริง ความอึดอัด ความกลัวที่อยู่ภายในคุณ ไม่ใช่แค่คุยกับพระองค์แต่เรื่องที่คุยง่ายๆ สบายๆ ไม่ใช่ความบาปเท่านั้น

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอบพระคุณที่ฟังคำพูดและจิตใจของข้าพระองค์ ขอบพระคุณที่ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์และองค์พระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดเป็นผู้ที่อธิษฐานแทนข้าพระองค์ต่อหน้าบัลลังก์ของพระองค์ ขอบคุณที่พระองค์อยากพบข้าพระองค์แม้ว่าจิตใจของข้าพระองค์เต็มไปด้วยความขัดแย้งและความเจ็บปวด ขอบคุณที่รักข้าพระองค์ผ่านทางความขมขื่นใจของข้าพระองค์ และยิ่งไปกว่านั้น ขอบคุณสำหรับสัญญาที่จะนำข้าพระองค์กลับบ้านไปพบพระองค์เพื่อที่จะอยู่ในพระสิริของพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น