ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในจักรวาลที่กว้างใหญ่ มีดาวเป็นพันๆ ล้านดวง ที่มีโลกของเราเป็นเพียงดาวเคราะห์สีฟ้าเล็กๆ ที่มีเม็ดทรายที่ไม่สามารถนับได้อยู่บนหาด แต่พระเจ้ารู้จักเราแต่ละคนเป็นอย่างดี ช่างเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมเกินกว่าที่จะเป็นจริงแต่ก็เป็นความจริงครับ! พระเจ้าได้ทรงแสดงให้เราเห็นความรักของพระองค์ในพระเยซู ซึ่งเตือนเราว่าพระองค์ไม่เพียงแต่รู้จักเราเท่านั้น แต่พระองค์ยังห่วงใยเราและอยากที่จะนำเราเข้าไปหาพระองค์

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งฟ้าสวรรค์ ขอบพระคุณที่ห่วงใยข้าพระองค์แม้ว่าข้าพระองค์จะเป็นแค่ส่วนเล็กๆ ของงานอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ในจักรวาล แม้ความรักของพระองค์อยู่เหนือความเข้าใจของข้าพระองค์ แต่ข้าพระองค์ก็รู้สึกตื่นเต้นที่รู้ว่าในพระคุณของพระองค์ สักวันหนึ่งข้าพระองค์จะเห็นพระพักตร์พระองค์ อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น