ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในจักรวาลที่กว้างใหญ่ มีดาวเป็นพันๆ ล้านดวง ที่มีโลกของเราเป็นเพียงดาวเคราะห์สีฟ้าเล็กๆ ที่มีเม็ดทรายที่ไม่สามารถนับได้อยู่บนหาด แต่พระเจ้ารู้จักเราแต่ละคนเป็นอย่างดี ช่างเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมเกินกว่าที่จะเป็นจริงแต่ก็เป็นความจริงครับ! พระเจ้าได้ทรงแสดงให้เราเห็นความรักของพระองค์ในพระเยซู ซึ่งเตือนเราว่าพระองค์ไม่เพียงแต่รู้จักเราเท่านั้น แต่พระองค์ยังห่วงใยเราและอยากที่จะนำเราเข้าไปหาพระองค์

Thoughts on Today's Verse...

In the immense expanse of our universe, with its billions upon billions of stars, where our own tiny blue planet is but a small speck of sand on an inestimable seashore, God knows us each personally. Such knowledge it too wonderful to be true, and yet it is! God has shown us his love in Jesus to remind us that he not only knows us, but he cares for us and longs to bring us to himself.

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งฟ้าสวรรค์ ขอบพระคุณที่ห่วงใยข้าพระองค์แม้ว่าข้าพระองค์จะเป็นแค่ส่วนเล็กๆ ของงานอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ในจักรวาล แม้ความรักของพระองค์อยู่เหนือความเข้าใจของข้าพระองค์ แต่ข้าพระองค์ก็รู้สึกตื่นเต้นที่รู้ว่าในพระคุณของพระองค์ สักวันหนึ่งข้าพระองค์จะเห็นพระพักตร์พระองค์ อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

My Prayer...

O Great God of the heavens, thank you for caring for me when I am such a small part of your great work in the universe. Your love is beyond my comprehension and yet it thrills me to know that in your grace one day I will see you face to face. In Jesus' name I praise you. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เยเรมีย์ 32:17

ความคิดเห็น