ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บางครั้งเราก็คิดว่าพระเจ้านั้นเปราะบางเกินไป อยู่ไกลเกินไป หรือขมึงทึงน่ากลัวเกินไป ที่จะพูดคุยอย่างเปิดใจเกี่ยวกับสถานะการณ์ที่เราเจอ แต่โยบเป็นคนที่ไม่อายที่จะพูด เขาเตือนสติเราได้เป็นอย่างดีว่า พระเจ้ายังอยากให้เรามีสายสัมพันธ์กับพระองค์ ไม่ว่าเราจะเจอกับวิกฤติอะไรก็ตาม ไม่ว่าเรากำลังต่อสู้เรื่องอะไรอยู่ ให้บอกกับพระองค์ไปตรงๆ ไม่ใช่ด้วยท่าทีที่ไม่เคารพยำเกรง แต่ด้วยความจริงใจ แล้วปล่อยให้พระองค์จัดการกับความเจ็บปวด ความขัดเคืองใจ และความกลัวที่ฝังลึกในใจ ไม่ใช่ให้จัดการแต่กับเรื่องง่ายๆ และดีๆเท่านั้น

คำอธิษฐาน

อับบาพระบิดา ขอบคุณที่รับฟังคำพูดและจิตใจของข้าพเจ้า ขอบคุณที่ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์และพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอด มาเป็นผู้อธิษฐานวิงวอนแทนข้าพเจ้าต่อหน้าบัลลังก์ของพระองค์ ขอบคุณที่พระองค์อยากให้ข้าพเจ้ามาอยู่ต่อหน้า ทั้งๆที่ใจของข้าพเจ้าเต็มไปด้วยความขัดแย้งและความเจ็บปวด ขอบคุณที่ยังรักข้าพเจ้าโดยมองข้ามความไม่สมบูรณ์แบบและดื้อด้านหัวแข็งของข้าพเจ้าไป และยิ่งไปกว่านั้น ขอบคุณสำหรับคำสัญญาที่จะนำข้าพเจ้ากลับบ้านไปพบกับพระองค์ เพื่อไปมีส่วนร่วมในสง่าราศีของพระองค์ด้วย ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น