ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"กฏของคนหมู่มาก" สิ่งนี้เป็นหลักแห่งประชาธิปไตย เป็นปรัชญาทางการเมืองที่ดีสำหรับหลายๆคนมาตั้งแต่หลายยุคสมัย แต่ "กฏของคนหมู่มาก" นี้ไม่สามารถใช้ได้กับอาณาจักรของพระเจ้า พระเจ้าสร้างมาตรฐาน ไม่ใช่เรา ความบริสุทธิ์ของพระเจ้าคือเป้าหมาย ไม่ใช่แค่ให้เราพยายามดีกว่าคนอื่นเท่านั้น สิ่งที่น่าเศร้าที่สุดคือคนที่ทำแค่นั้นจะไม่มีวันพบทางของพระเจ้า เพราะพวกเขาอยากให้เป็นไปตามที่พวกเขาต้องการ ปัญหาจริงๆ ของการที่อยากให้ทุกสิ่งเป็นไปตามที่เราต้องการคือ มันเป็นการนำไปสู่หายนะ พระเจ้าผู้เป็นผู้สร้าง ผู้ให้ชีวิต เป็นผู้เดียวที่จะวางแผนชีวิต ขอให้เราขอการช่วยเหลือและการทรงนำจากพระองค์นะครับ

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอทรงทำให้ใจ ความคิด คำพูด เวลา งาน ครอบครัว และชีวิตของข้าพระองค์เป็นไปตามที่พระองค์ต้องการ ข้าพระองค์อยากที่จะใช้ชีวิตในทางที่ทำให้พระองค์พอพระทัย อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น