ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บางสิ่งบางอย่างก็ไม่ต้องอธิบายมากนัก เน้นทำให้ดูเป็นตัวอย่างมากๆหน่อยก็พอละ

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้เป็นที่รัก พระบิดาผู้ยิ่งใหญ่ โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าที่เป็นคนเห็นแก่ตัว พระองค์ได้อวยพรข้าพเจ้าอย่างล้นเหลือผ่านทางพระเยซู โปรดให้พระวิญญาณของพระองค์ขับเคลื่อน ให้ข้าพเจ้าเป็นคนที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความรัก รู้จักให้อภัย และใจดีต่อคนอื่นๆ เหมือนอย่างที่ข้าพเจ้าอยากให้คนอื่นทำกับข้าพเจ้าและเหมือนกับที่องค์เจ้าชีวิตได้ทำกับข้าพเจ้าเสมอมา ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น