ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

กว่าสองทศวรรษที่ผ่านมา ฮวน คาร์ลอส ออร์ติซ ได้วิพากษ์วิจารณ์ ผู้สอนศาสนาชาวยุโรปและอเมริกา ว่าได้ประกาศข่าวประเสริฐแบบทำให้คนคาดหวังว่าจะได้อะไรตอบแทนจาการเชื่อฟังพระเยซู แทนที่จะสอนให้คนมองความเป็นพระเจ้าของพระองค์ ในมัทธิวบทที่ 7 พระเยซูได้เตือนเราว่าถึงแม้จะมีพระคุณของพระเจ้า เราก็ยังต้องทำในสิ่งที่ลูกศิษย์ของพระองค์ควรทำ และถึงแม้จะมีพระเมตตาของพระองค์ เราก็ยังต้องมีการกลับใจที่แท้จริงด้วย เราต้องรับเอาพระคุณที่พระองค์ให้กับเรา และให้พระเยซูเป็นองค์เจ้าชีวิตที่แท้จริงของเรา ทั้งสองสิ่งนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องเลือก แต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เรารับพระคุณของพระองค์และติดตามพระเยซูอย่างองค์เจ้าชีวิตของเรา

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ บริสุทธิ์และยอดเยี่ยมในอำนาจของพระองค์ ข้าพระองค์รู้ว่าข้าพระองค์ไม่มีวันที่จะควรค่าแก่การได้รับพระคุณของพระองค์ ข้าพระองค์รู้ว่าเนื้อหนังของข้าพระองค์จะถูกล่อลวงให้ออกจากการเป็นสาวาของพระองค์อย่างง่ายดาย ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ที่จะแสวงหาผู้เลี้ยงแกะที่ดีที่จะนำทางไปหาความรอดของพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น