ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดสิ่งหนึ่งที่พระเยซูพูดไว้คือ พระองค์บอกกับพระบิดาในสวรรค์ว่า "ลูกได้ทำงานทุกอย่างที่พระองค์ให้ลูกทำจนเสร็จหมดแล้ว" ที่จริงตอนลมหายใจสุดท้ายพระองค์พูดว่า "สำเร็จแล้ว" ขอให้เรามีชีวิตที่ให้ความสำคัญแด่พระเกียรติของพระเจ้าเป็นอันดับแรก นี่คือจุดประสงค์ในชีวิตเราในฐานะลูกของพระเจ้า (เอเฟซัส 1:6, 12, 14; 1 เปโตร 2:9-10) ยิ่งเราใช้ชีวิตตามแบบอาณาจักรของพระเจ้ามากเท่าไหร่ (มัทธิว 6:33) เราก็ยิ่งจะมั่นใจได้ว่าเราจะไปถึงเส้นชัยได้แบบใกล้เคียงกับพระเยซู

คำอธิษฐาน

โอ องค์เจ้าชีวิต ขอทรงได้รับพระสิริในข้าพระองค์ ขอทรงใช้ข้าพระองค์ที่จะนำคนอื่นมารู้จักพระองค์และพระคุณของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น