ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

กว่ายี่สิบปีมาแล้วที่ ฮวน คาร์ลอส ออร์ติซ ได้วิพากษ์วิจารณ์ ผู้สอนศาสนาชาวยุโรปและอเมริกา ว่าใช้ข่าวดีมาหลอกล่อโดยเน้นว่าพระเยซูจะไถ่หนี้ให้ แต่ไม่เน้นว่าพระเยซูเป็นองค์เจ้าชีวิต มัทธิวบทที่ 7 พระเยซูได้เตือนเราว่า เมื่อเราได้รับพระคุณแล้ว ไม่ได้แปลว่าไม่ต้องเป็นลูกศิษย์แล้วก็ได้ หรือได้รับพระเมตตาแล้ว ก็ไม่ได้แปลว่าไม่ต้องกลับใจแล้วก็ได้ เราต้องรับทั้งพระคุณที่พระเจ้าให้ และรับพระเยซูเป็นองค์เจ้าชีวิตด้วย ไม่ใช่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง แต่ต้องรับทั้งสอง เพราะพระเจ้าเรียกร้องให้เรารับทั้งพระคุณและติดตามพระเยซูในฐานะองค์เจ้าชีวิตด้วย เราเชื่อฟังและรับใช้พระเจ้า ก็เพราะว่าพระองค์ได้รับเราเป็นลูกและนำเราเข้ามาอยู่ในครอบครัวของพระองค์ และที่เราทำสิ่งดีๆก็ไม่ใช่เพราะอยากได้ความรอด แต่เพราะอยากจะขอบคุณและให้เกียรติกับพระเจ้า ผู้ที่ทรงดีกับเรามากและได้ช่วยให้เรารอดด้วยพระเมตตาและพระคุณของพระองค์ (เอเฟซัส2:8-10)

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ บริสุทธิ์และยอดเยี่ยมท่ามกลางสง่าราศีและฤทธิ์เดชของพระองค์ ข้าพเจ้ารู้ว่าข้าพเจ้าไม่มีวันที่จะคู่ควรกับพระคุณของพระองค์ ข้าพเจ้ารู้ว่าฝ่ายเนื้อหนังนั้นถูกล่อลวงง่ายมากที่จะหลงไปจากทางของพระองค์ ดังนั้น โปรดช่วยข้าพเจ้าด้วย ในขณะที่พยายามจะติดตามผู้เลี้ยงที่ดี ที่นำทางไปสู่ความรอดของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น