ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูเป็นตัวอย่างที่ดีในการแสดงความรักความห่วงใยที่มีต่อสาวกของพระองค์ด้วยการอธิษฐานเผื่อพวกเขาต่อหน้าพระเจ้า ดังนั้นเราก็ควรอธิษฐานเผื่อการปกป้องทางฝ่ายจิตวิญญาณจากพระเจ้าเพื่อคนที่เรารักได้

คำอธิษฐาน

พระองค์ผู้เป็นผู้เลี้ยงที่รัก เป็นผู้ปกป้องฝูงแกะของพระองค์ ขอทรงได้รับเกียรติในชีวิตของข้าพระองค์ ขอทรงปกป้องคนต่อไปนี้ที่ข้าพระองค์ห่วงใยมาก ทั้งทางกายและทางจิตวิญญาณของพวกเขา อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น