ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การปฏิบัติต่อผู้ที่ไม่มีอำนาจหรือถูกลืมด้วยความรักความห่วงใยเป็นรากฐานในหัวใจของพระเจ้าและเป็นหลักสำคัญในกฎพันธสัญญาเดิม หนึ่งในปัญหาภายในแรกๆ ที่คริสตจักรในช่วงต้นต้องจัดการอย่างเร่งด่วนให้ไปในทางที่ดี คือเรื่องอคติและการละเลยต่อหญิงม่ายชาวกรีกในกรุงเยรูซาเล็ม นี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับพระเจ้าและสำหรับพวกเขา! เปาโลเตือนเราว่า เราต้องมีความห่วงใยแบบเดียวกันสำหรับแม่ม่ายในปัจจุบันนี้! (ให้สังเกตว่ายากอบได้ขยายขอบเขตความห่วงใยไปถึงพวกหญิงม่ายและเด็กกำพร้า! ยากอบ 1:27)

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก ขอทรงโปรดยกโทษให้ข้าพระองค์ สำหรับบางครั้งที่ข้าพระองค์หลงหายไปตามโอกาสและปัญหาของข้าพระองค์เอง โดยไม่ได้มองไปรอบ ๆ และมองหาผู้ที่อยู่ในครอบครัวคริสตจักรของข้าพระองค์ที่ต้องการความช่วยเหลือ ยิ่งไปกว่านั้นก็ยังไม่ได้สนใจผู้อื่นที่ต้องการความช่วยเหลือที่ไม่ได้เป็นคริสเตียน ขอทรงสัมผัสข้าพระองค์ด้วยพระวิญญาณของพระองค์ เพื่อให้ข้าพระองค์ได้ยิน ได้เห็นและตอบสนองความต้องการของพวกเขาได้ดีขึ้น ขอบพระคุณสำหรับความห่วงใยของพระองค์สำหรับทุกคน และขอทรงโปรดใช้ข้าพระองค์ให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือของแห่งความห่วงใยของพระองค์ ที่จะอวยพรผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ อธิษฐานในพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น