ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

มันจริงไหมครับ เมื่อเราติดอยู่กับความสกปรกทางศีลธรรมของวัฒนธรรมของเรา แล้วเราก็เห็นว่าพระวจนะของพระเจ้าน่าเบื่อและไม่เกี่ยวข้องกับเรา แม้จะอยู่ในช่วงเวลาเหล่านั้น เวลาที่ซาตานใช้บาปที่จะทำให้ใจเราแข็งกระด้าง แต่พระวิญญาณของพระเจ้าจะเรียกให้เราเปลี่ยนมากขึ้น มากกว่าแค่ความเข้าใจในพระคัมภีร์ ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวิญญาณของพระองค์ ซึ่งสามารถใช้พระคำเหมือนมีดผ่าตัดของศัลยแพทย์ และทำการผ่าตัดที่จำเป็นในหัวใจของเรา

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ด้วยความช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ วันนี้ข้าพระองค์เต็มใจและตัดสินใจเด็ดขาดที่จะเลิกนิสัยที่ผิดศีลธรรมในชีวิตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์รู้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นศัตรูกับความบริสุทธิ์และพระคุณของพระองค์เท่านั้น แต่ยังทำให้ใจของข้าพระองค์แข็งกระด้าง ดึงข้าพระองค์ให้ไกลออกไปจากลักษณะของพระองค์ และทำให้เป็นอุปสรรคในการเป็นพยานให้กับผู้อื่น ขอทรงโปรดยกโทษให้ข้าพระองค์ และช่วยข้าพระองค์ในการพยายามที่จะมีชีวิตให้เป็นที่พอพระทัยของพระองค์ อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น