ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เรามักจะมองแต่สิ่งที่อยู่ภายนอก รูปร่างภายนอก หรือเปลือกนอก แต่พระเยซูเผยแก่นแท้ที่พระเจ้าห่วงใย คือสภาวะจิตใจภายในของเรา พระองค์ไม่อยากให้เราสนใจแค่สิ่งที่เรากินเข้าไป แต่อยากให้เราสนใจสิ่งที่เติบโตอยู่ภายในจิตใจและสิ่งที่คุกรุ่นอยู่ในหัวเรา โลกภายในเป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสนใจอย่างยิ่ง ลองตอบมาตรงๆสิว่า เราให้ความสำคัญกับโลกที่อยู่ภายใน หรือสิ่งที่อยู่ภายนอก มากกว่ากัน

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้า ผู้รู้ถึงความคิดและจิตใจมนุษย์ โปรดให้คำพูดจากปากและความคิดในใจของข้าพเจ้านั้น ทำให้พระองค์พอใจ ข้าพเจ้าขอถวายโลกภายในของข้าพเจ้าให้พระวิญญาณของพระองค์ ช่วยจัดการชำระล้างและปรับปรุงเสียใหม่ โปรดปกป้องจิตใจของข้าพเจ้าจากความทะเยอทะยานอยากที่ชั่วร้าย และปกป้องความคิดของข้าพเจ้าจากความคิดที่สกปรก อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น