ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การแก้แค้นเป็นวิธีที่น่ากลัวและเจ็บปวดที่ใช้ตอบสนองคนที่เรารู้สึกว่าเขาได้ทำผิดต่อเรา พระเจ้าทำให้เราม่ันใจว่าพระองค์จะดูแลเราเอง ให้เราทิ้งเรื่องการแก้แค้นไว้กับพระองค์ ความพยาบาทที่เพิ่มขึ้นนำไปสู่แค่การทำลายคนทำลายชีวิต และที่แย่ไปกว่านั้นนำไปสู่นิสัยที่แย่ด้วย

คำอธิษฐาน

พระบิดา ด้วยพระวิญญาณของพระองค์ โปรดช่วยให้ข้าพระองค์อดทนในการรอการตัดสินที่ยุติธรรมของพระองค์สำหรับคนที่ทำผิดต่อข้าพระองค์ ขอทรงโปรดช่วยให้ข้าพระองค์เป็นห่วงในเรื่องความรอดของผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์มากกว่าในเรื่องการแก้แค้นพวกเขา ขอทรงให้ใจของข้าพระองค์เหมือนพระบุตร อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น