ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ถ้าคุณรู้จักที่อยู่ของพระเยซูในนาซาเร็ธ ในปีก่อนค.ศ. 20, คุณคงไปที่บ้านนั้นและบอกว่า "พระเจ้าอยู่ที่นี่!" ในขณะที่เป็นเรื่องที่ยากที่จะเข้าใจว่า พระเจ้าเป็นทั้งพระเจ้าและมนุษย์ —เป็นพระเจ้าที่ทิ้งความเป็นตัวของพระองค์เองไปจนหมด (ฟิลิปปี 2:5-7) แต่นี่คือความจริงอันประเสริฐของพระคุณ พระเจ้าทรงเลือกที่จะเป็นเหมือนเรา เพราะเราไม่สามารถที่จะเป็นเหมือนพระองค์ พระเจ้าลงมาหาเรา เพราะเราไม่สามารถขึ้นไปหาพระองค์ได้ พระเจ้ามาหาเราอย่างเต็มบริบูรณ์ในพระเยซู เพื่อให้เราสามารถบริบูรณ์ได้ในพระองค์

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ข้าพระองค์จะเข้าใจ แม้ว่าพระองค์จะทรงอัศจรรย์ ยิ่งใหญ่และน่ายำเกรง แต่พระคุณของพระองค์มีมากกว่า ขอบพระคุณสำหรับการส่งพระเยซูมา เพื่อให้ข้าพระองค์รู้จักพระองค์ ขอบพระคุณที่ทรงส่งพระเยซูมา เพื่อข้าพระองค์จะได้รับการยกโทษ ขอบพระคุณที่ทรงส่งพระเยซูมา เพื่อให้ข้าพระองค์สามารถกลับบ้านไปหาพระองค์และมีชีวิตอยู่ตลอดไปได้ ขอบคุณพระเยซูที่ทรงเสด็จมา เพื่อไถ่บาปของข้าพระองค์ และกลับไปหาพระบิดา เพื่อที่ข้าพระองค์จะสามารถพูดคุยกับพระบิดาผ่านทางพระองค์ อธิษฐานในพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น