ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ไม่ว่าจะรวยหรือจน เด็กหรือผู้ใหญ่ อ่อนแอหรือแข็งแรงเบาหรือหนัก ก็มีเพียงหนึ่งข้อความ หนึ่งชื่อ และหนึ่งเรื่องราวเท่าน้ันที่ทำให้สร้างความแตกต่างที่เป็นนิรันดร์ หนึ่งข้อความ หนึ่งเรื่อง และหนึ่งชื่อนั้นอยู่ในหนังสือพระกิตติคุณ คือ ข่าวดีของพระเจ้าที่มาสู่โลกในพระเยซูคริสต์นั่นเองครับ ข่าวดีแห่งชีวิตของพระเจ้าในเรื่องของพระเยซูคริสต์ เป็นเรื่องราว และข้อความ และเป็นความหวังสำหรับทุกๆ คน

คำอธิษฐาน

พระผู้ไถ่ที่ยิ่งใหญ่ ขอทรงทำให้ข้าพระองค์กล้ามากขึ้นที่จะประกาศข่าวดีในวันนี้ ขอทรงให้ตาที่มองเห็นผู้ที่กำลังรอฟังข่าวประเสริฐนี้ ขอทรงเติมเต็มข้าพระองค์ด้วยพระวิญญาณของพระองค์ เพื่อที่ข้าพระองค์จะไม่อับอาย แต่ยินดีที่จะประกาศเรื่องราวของพระเยซู ขอทรงเติมเต็มชีวิตของข้าพระองค์ด้วยความหวังในการรอคอยพระเยซูกลับมาอย่างมีสง่าราศีและมีชัยชนะ เพื่อที่ข้าพระองค์จะแบ่งปันข่าวประเสริฐนี้ด้วยความรัก และคนอื่นๆ จะได้รู้จักพระคุณของพระองค์ อธิษฐานในพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น