ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราเป็นของพระยาห์เวห์ พระเจ้าผู้สร้างทุกสิ่งและเป็นพระเจ้าของอับราฮัม อิสอัค และยาโคบ (1 เปโตร 2:9-10) เราได้รับพระคุณและการอวยพรด้วยความรักเหมือนกับที่พระองค์ได้ทำกับบรรพบุรุษของอิสราเอล เราไม่ต้องกลัวเพราะอนาคตของเราอยู่ในกำมือพระเจ้า ก็เหมือนกับในอดีตที่พระองค์ได้ส่งพระเมสสิยาห์มาให้กับคนของพระองค์ พระองค์ก็จะพาเราผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากที่จะเกิดขึ้นกับเรา พระองค์จะทำให้เราได้รับการไถ่อย่างแน่นอน ทำไมหรือ เพราะเราเป็นของพระองค์ไง เราเป็นของพระองค์ พระองค์รู้จักเรา พระองค์สร้างเราขึ้นมา คนของพระเจ้าก็เป็นสมบัติของพระองค์ตลอดกาล เราเป็นลูกๆของพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์

Thoughts on Today's Verse...

We belong to the LORD, God of all creation, and God of Abraham, Isaac, and Jacob (1 Peter 2:9-10). We are recipients of God's grace and are blessed by his love for Israel's fathers. We do not have to fear because God is in control of our future, just as he worked through the history of his chosen people to send the Messiah. He will accompany us through the difficult trials we will face. He will make sure our redemption is realized. Why? Because we belong to him. We are his. He knows us. He formed us. God's people are his possession forever. We are children of the Almighty God!

คำอธิษฐาน

พระยาห์เวห์ผู้ยิ่งใหญ่และทรงครอบครอง พระเจ้าของบรรพบุรุษของเราอับราฮัม อิสอัค และยาโคบ - ข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์ที่รักษาคำพูดของพระองค์ ข้าพเจ้าขอขอบคุณพระองค์สำหรับการไถ่บาปที่ผ่านมาหลายชั่วอายุคน ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งใจพระองค์เป็นอย่างมากที่ได้ส่งพระบุตรของพระองค์ ผู้เป็นพระเมสสิยาห์ของพวกเราเพื่อมาไถ่บาปให้กับเรา ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระองค์ที่ได้ดลใจให้เขียนพระคัมภีร์ขึ้นมาเพื่อมาสอนความจริงให้กับข้าพเจ้า โปรดรับรู้ถึงความรู้สึกขอบคุณของข้าพเจ้าจากก้นบึ้งของหัวใจ สำหรับพระพรที่ได้เป็นคนของพระองค์ และสามารถฝากอนาคตไว้กับพระองค์ได้ โปรดอวยพรคนของพระองค์ให้รู้สึกถึงการสถิตอยู่ด้วยของพระองค์และโปรดใช้พวกเราให้นำเกียรติยศมาสู่พระองค์ด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Almighty and Sovereign LORD — God of our fathers Abraham, Isaac, and Jacob — I praise you for your faithfulness to your promises. I thank you for your redemptive work through many generations. I deeply appreciate you sending your Son and our Messiah to redeem us. I praise you for inspiring the Scriptures to teach me your truth. Please know my deep gratitude for the blessing of belonging to you and knowing that I can trust my future with you. Please bless your people with an awesome sense of your abiding presence and use us to bring you glory. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of อิสยาห์ 43:1

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change