ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อาณาจักรจะเป็นของพวกผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า บรรดาลูกของพระองค์ คนของพระเจ้าผู้สูงสุดตลอดไป (ดาเนียล 7:27) พวกเราไงครับ และอาณาจักรของพระเจ้าจะเป็นของเราตลอดไป สรรเสริญพระเจ้าสำหรับสัญญาของพระองค์ พระคุณของพระองค์ และความสัตย์ซื่อของพระองค์

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด ข้าพระองค์เฝ้ารอวันที่อาณาจักรของพระองค์จะยิ่งใหญ่ขึ้น และความตั้งใจของพระองค์จะสำเร็จบนแผ่นดินโลกนี้เหมือนกับที่สำเร็จในสวรรค์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณสำหรับสัญญาของพระองค์ที่ให้กับเรา คนของพระองค์ และขอบพระคุณสำหรับที่ให้อาณาจักรที่จะไม่สั่นคลอนให้แก่ลูกของพระองค์ โอ พระเจ้า ขอทรงอวยพระพรข้าพระองค์ เมื่อข้าพระองค์แสวงหาที่จะใช้ชีวิตในแต่ละวันในการถวายเกียรติและความยำเกรงในความบริสุทธิ์และพระคุณพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น