ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราเป็นของพระยาห์เวห์ พระเจ้าผู้สร้างทุกสิ่งและเป็นพระเจ้าของอับราฮัม อิสอัค และยาโคบ (1 เปโตร 2:9-10) เราได้รับพระคุณและการอวยพรด้วยความรักเหมือนกับที่พระองค์ได้ทำกับบรรพบุรุษของอิสราเอล เราไม่ต้องกลัวเพราะอนาคตของเราอยู่ในกำมือพระเจ้า ก็เหมือนกับในอดีตที่พระองค์ได้ส่งพระเมสสิยาห์มาให้กับคนของพระองค์ พระองค์ก็จะพาเราผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากที่จะเกิดขึ้นกับเรา พระองค์จะทำให้เราได้รับการไถ่อย่างแน่นอน ทำไมหรือ เพราะเราเป็นของพระองค์ไง เราเป็นของพระองค์ พระองค์รู้จักเรา พระองค์สร้างเราขึ้นมา คนของพระเจ้าก็เป็นสมบัติของพระองค์ตลอดกาล เราเป็นลูกๆของพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์

คำอธิษฐาน

พระยาห์เวห์ผู้ยิ่งใหญ่และทรงครอบครอง พระเจ้าของบรรพบุรุษของเราอับราฮัม อิสอัค และยาโคบ - ข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์ที่รักษาคำพูดของพระองค์ ข้าพเจ้าขอขอบคุณพระองค์สำหรับการไถ่บาปที่ผ่านมาหลายชั่วอายุคน ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งใจพระองค์เป็นอย่างมากที่ได้ส่งพระบุตรของพระองค์ ผู้เป็นพระเมสสิยาห์ของพวกเราเพื่อมาไถ่บาปให้กับเรา ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระองค์ที่ได้ดลใจให้เขียนพระคัมภีร์ขึ้นมาเพื่อมาสอนความจริงให้กับข้าพเจ้า โปรดรับรู้ถึงความรู้สึกขอบคุณของข้าพเจ้าจากก้นบึ้งของหัวใจ สำหรับพระพรที่ได้เป็นคนของพระองค์ และสามารถฝากอนาคตไว้กับพระองค์ได้ โปรดอวยพรคนของพระองค์ให้รู้สึกถึงการสถิตอยู่ด้วยของพระองค์และโปรดใช้พวกเราให้นำเกียรติยศมาสู่พระองค์ด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น